משלוח חינם בהזמנה מעל 350 ₪

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

תקנון שימוש באתר

 

 1. כללי
  • אתר האינטרנט chunkofcoal.online (להלן: "האתר") הינו אתר האינטרנט הרשמי של המותג Chunk of Coal (להלן: "המותג"), אשר באמצעותו ניתן לרכוש תכשיטים ייחודיים בעיצובה של מעצבת התכשיטים שקד ונה (להלן: "המוצרים").
  • האתר הינו בבעלות, בניהול ובהפעלתה השוטפת של שקד ונה (מס' עוסק: 208726836) (להלן: "מפעילת האתר") מרחוב יוסף קארו 30, פתח תקווה, מיקוד 4938502 (להלן: "כתובת בית העסק").
  • תקנון שימוש באתר זה (להלן: "התקנון") חל על גלישה באתר והשימוש בו, לרבות מילוי טפסים אלקטרונים באתר ו/או ביצוע רכישת המוצרים המוצעים בו.
  • בטרם עשיית שימוש באתר יש לקרוא בעיון את התקנון ואת מדיניות הפרטיות, המופיעה באתר האינטרנט שכתובתו: [https://chunkofcoal.online/sites-policy/] (להלן: "מדיניות הפרטיות"). עשיית שימוש באתר מבטאת את הסכמת המשתמש לכל ההוראות והתנאים המופיעים בתקנון ובמדיניות הפרטיות, ללא כל הגבלה או הסתייגות, ולא תהיה למשתמש ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין או בעקיפין, נגד האתר ו/או המותג ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמה בקשר לתקנון ו/או למדיניות הפרטיות.

ככל שלמשתמש קיימות השגות ביחס לתקנון זה ו/או למדיניות הפרטיות, הוא מתבקש להימנע מלעשות שימוש באתר.

 • ניתן להפנות כל שאלה או בקשה לדואר האלקטרוני שכתובתו: info@chunkofcoal.online, והן ייענו בתוך 7 (שבעה) ימי עסקים.
 • התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד.

 

 1. תנאי השימוש באתר
  • המשתמש מצהיר כי גילו למעלה מ- 18 (שמונה עשרה) שנים וכי הוא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, לכרות חוזים ולקבל את תנאי תקנון זה ומדיניות הפרטיות. בהקשר זה, מפעילת האתר ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לאמת, בכל דרך שימצאו לנכון, את העמידה בדרישה כאמור.
  • יש להשתמש באתר אך ורק למטרות חוקיות.
  • המותג ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמם לא יישאו באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי המשתמש באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתם.
  • ניתן לעשות שימוש באתר ובתכניו אך ורק לצורך קבלת מידע וכדי לבצע רכישות באמצעותו.
  • ניתן לעשות שימוש באתר ובתכניו לצרכים פרטיים בלבד. חל איסור מוחלט לעשות באתר כל שימוש למטרות מסחריות או כל שימוש אחר שלא באישור מפעילת האתר ו/או גורם מוסמך מטעמה מראש ובכתב.
  • בעת עשיית שימוש באתר ו/או ביצוע הזמנה באתר יש למסור פרטים אישיים (כגון: כתובת דוא"ל, כתובת מגורים, פרטי קשר, פרטי חיוב אשראי וכיו"ב) מעודכנים, נכונים ומדויקים. המותג ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמם יהיו רשאים לעשות שימוש במידע זה בהתאם למדיניות הפרטיות.
  • אין לבצע הזמנות כזב או מרמה. במקרה בו תתבצע הזמנת כזב או מרמה, המותג ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמם יהיה רשאים לבטל את ההזמנה ולדווח על כך לרשויות המוסמכות. כמו כן, לא תחול על המותג, מפעילת האתר או מי מטעמם אחריות לנזק ו/או הוצאה שעלולים לצמוח משימוש באתר במרמה או בדרך בלתי חוקית אחרת.
  • אין לעשות שימוש לרעה באתר באמצעות הפצה מכוונת של ווירוסים, 'טרויאנים', 'תולעים', פצצות לוגיות או כל תוכנה או חומר אחר שעלול להיות פוגע או מזיק טכנולוגית ולא לנסות לקבל גישה בלתי מורשית לאתר, לשרת המארח אותו או לכל שרת, מחשב או מאגר נתונים הקשור לאתר. הפרת סעיף זה עלולה להיחשב לעבירה פלילית.
  • המותג ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת, אשר באמצעותו עובד האתר, יהיה נקי מווירוסים, תולעים, רכיבים מזיקים או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב ממנו בוצעה גלישה ו/או נעשה שימוש באתר.
  • שימוש באתר עלול לחשוף את המשתמש לסכנות הכרוכות בשימוש באינטרנט, לרבות פריצה, התקפות, חדירות, ווירוסים, נוזקות (Malware), אובדן נתונים וכדומה. מומלץ להתקין תוכנת הגנה ואבטחה מתאימה לפני שימוש כלשהו באתר.
  • יש לדווח למותג ו/או למפעילת האתר ו/או למי מטעמם על כל פרסום בעל אופי פוגעני, מטעה או בלתי הולם בהם הוא נתקל במהלך השימוש באתר.
  • המותג ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמם רשאים למנוע ממשתמש מסוים לעשות שימוש באתר, באופן מלא או חלקי, על-פי שיקול דעתם הבלעדי בלבד, ללא מתן הודעה מוקדמת ומבלי שהדבר יגרור כל חבות כלפי המותג ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמם.
  • המותג ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמם אינם אחראים לנזק מכל מין וסוג שהוא אשר יגרם כתוצאה משימוש או מניסיון לשימוש באתר, לרבות שימוש לצרכי קבלת מידע ו/או הזמנת מוצרים, ולא תישמע כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המותג ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם האמור.
  • המותג ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמם יהיו רשאים מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת מראש, להגביל, להפסיק או לעצור את הזמינות או הגישה לאתר או לכל חלק ממנו, כפי שיראו לנכון, לרבות לצורך ביצוע עבודות תחזוקה ו/או שינויים אחרים באתר, ולא תישמע כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך .
  • המותג ו/או מפעילת האתר רשאים לשנות מעת לעת את מבנה האתר תוכנו, מראהו וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו, הכל ללא צורך להודיע על כך למשתמשי האתר מראש.
  • חבות המותג ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכל מוצר שנרכש באתר תהא מוגבלת אך ורק למחיר בו נרכש אותו מוצר.
  • התמונות והסרטונים באתר הם לצורך המחשה בלבד והמוצרים בפועל עשויים להיות שונים מהאופן שבו הם נראים באתר (למשל: מבחינת צבעם וגודלם). חלק מהמוצרים עשויים להיראות מעט גדולים או קטנים יותר בהשוואה לגודלם במציאות, בשל קונפיגורציית המסך וטכניקות הצילום. פריטים מסוימים עשויים להיות מוצגים בגודל גדול יותר מגודלם במציאות כדי להראות בבירור את הפרטים או קטנים יותר מגודלם במציאות כדי להראות את הפריט השלם. כמו כן, גווני הצבע בתמונות והסרטונים באתר עלולים להשתנות על ידי הרזולוציה של המוניטור של המשתמש ולהיות שונים מהצבעים במציאות.

 

 1. הזמנת מוצרים
  • מחירי המוצרים באתר מוצגים בש"ח וכוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת. מחירי המוצרים המופיעים באתר הם המחירים החלים במועד הרכישה והם עשויים להשתנות מעת לעת ללא הודעה מוקדמת.
  • באחריות המשתמש לבדוק באתר את החומר ממנו עשוי המוצר ולבצע בדיקת אלרגיה באמצעות תכשיט אחר העשוי מאותו החומר בטרם ביצוע רכישת המוצר באתר. המותג ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמם לא יישאו באחריות על תגובה אלרגית הנגרמת לעור בשל מגע עם חומרים או מתכות שונות.
  • על מנת להימנע מתקלות יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים, מדויקים ומלאים במסגרת תהליך הרכישה. בין היתר, יש לציין את הפרטים הבאים: שם פרטי ושם משפחה, טלפון, דואר אלקטרוני וכתובת מלאה למשלוח. מסירת פרטים שגויים ביודעין מהווה עבירה פלילית והפרת תקנון זה. כמו כן, נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו הליכים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שנגרמו למותג ו/או למפעילת האתר ו/או לצדדים שלישיים ו/או למי מטעמם.
  • המותג ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לטעות שנעשתה על ידי המשתמש באתר בבחירת המוצרים (כגון: בחירת דגם, צבע ומידה) ו/או בפרטים האישיים שהמשתמש הזין בהזמנה (כגון: פרטי המשתמש, פרטי ההתקשרות עימו ו/או מי מטעמו וכתובת למשלוח ההזמנה).
  • המותג ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמם לא יישאו, במישרין או בעקיפין, באחריות כלשהי במקרה שבו פרטי ההזמנה ו/או הפרטים האישיים כאמור לא יקלטו במערכת ו/או בכל טעות טכנית ו/או אחרת המונעת מהמשתמש לבצע או להשלים את ההזמנה באמצעות האתר.
  • רכישת המוצרים באתר תתבצע באמצעות כרטיס אשראי של אחת מחברות כרטיסי האשראי המורשות או באמצעות טלפון שמספרו: +972-54-787-6646 (להלן: "אמצעי התשלום"). לא תתאפשר השלמת ההזמנה באתר או בטלפון ללא אספקת פרטי כרטיס אשראי תקין ולחיצה על כפתור "לתשלום".
  • בתוך 24 שעות ממועד השלמת תהליך רכישת המוצרים והתשלום תימסר למשתמש הודעה על אישור הרכישה, באמצעות דוא"ל אשר יספק המשתמש. יובהר כי המותג ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמם יחייבו את אמצעי התשלום של המשתמש בגין רכישת המוצרים מיד עם השלמת תהליך הרכישה באתר.
  • אספקת המוצרים כפופה לזמינותם במלאי. ככל שהמוצר אינו זמין במלאי, המותג ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו מחויבים באספקתו, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי. בנסיבות אלו, המותג ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמם ישיבו כל סכום שחויב המשתמש או יבטלו את החיוב.
  • ככל שנפלה טעות סופר ו/או נפלת טעות במחיר הפריט ו/או בתנאים עיקריים של העסקה, המותג ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמם רשאים לבטל את ההזמנה או הרכישה ולהודיע על כך למשתמש. במקרה זה, ההזמנה או הרכישה יהיו בטלות מעיקרן כאילו לא בוצעו כלל והמשתמש לא יהא זכאי לכל פיצוי בגין הביטול כאמור.
  • המותג ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמם שומרים לעצמם את הזכות לבטל כל הזמנה (גם אם כבר התקבלה), על פי שיקול דעתם בלבד וללא צורך בהנמקה, ולא תחול עליהם כל חבות לנזק ו/או הוצאה, לרבות, אך לא רק, במקרים הבאים: (א) במקרה של טעות לא מכוונת באתר (למשל: טעות בתשלום או מחסור המוצר במלאי); (ב) במקרה שיש סיבות להאמין שהמשתמש הוא קטין או שכרטיס האשראי שבו ייעשה שימוש לא עומד בדרישות המפורטות בתקנון זה; (ג) במקרה שפרטי האשראי שסופקו אינם נכונים או לא ניתנים לאימות; (ד) במקרה שלא ניתן למסור את ההזמנה לכתובת שנמסרה; ו- (ה) ככל שלא ניתן להשלים את מסירת ההזמנה, מכל סיבה שהיא.

 

 1. אספקת המוצרים
  • השלמת הרכישה לפני השעה 13:00 בצהריים (שעון ישראל) תטופל ביום בו בוצעה הרכישה והשלמת רכישה לאחר השעה 13:00 בצהריים (שעון ישראל) תטופל ביום העסקים הבא (להלן: "מועד תחילת הטיפול בהזמנה").
  • כל המוצרים מיוצרים בהתאם לפרטים בהזמנה והם יוכנו בתוך 7 (שבעה) ימי עסקים ממועד תחילת הטיפול בהזמנה. זמן המשלוח המוערך הוא בין 3 (שלושה) ל- 5 (חמישה) ימי עסקים. על כן, מועד מסירת ההזמנה הוא בין 10 (עשרה) ל- 12 (שניים עשר) ימי עסקים מלאים, החל ממועד תחילת הטיפול בהזמנה.
  • מסירת ההזמנה תתבצע בהתאם לדרך המשלוח שנבחרה. הוצאות המשלוח יהיו בהתאם למדיניות חברת המשלוחים בכתובת: [*]. המשתמש מתחייב כי הוא ו/או מי מטעמו יהיו נוכחים בכתובת המשלוח שהמשתמש סיפק בהזמנה, במועד מסירת ההזמנה, למטרת קבלת ההזמנה.
  • בהתקיים נסיבות הקשורות להתאמה אישית של המוצרים או נסיבות בלתי צפויות או בלתי רגילות, המותג ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמם יידעו את המשתמש כי ייתכן ומועד המסירה יהיה כפוף לשינויים.
  • על אף האמור בתקנון זה, המותג ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמם לא יישאו באחריות במקרה של עיכוב במסירת ההזמנה למשתמש או למי מטעמו אשר אינו נובע ממעשיהם, לרבות הזנת כתובת שגויה על ידי המשתמש, מנסיבות הנעוצות בחברת המשלוחים ו/או צדדים שלישיים ו/או כתוצאה מכוח עליון (כהגדרתו מטה) ו/או מאירועים שאינם בשליטת המותג ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמם. יובהר כי התחייבויות תושעינה למשך התקופה שבה נמשך הכוח העליון, ואספקת המוצרים תתבצע לאחר שהכוח העליון יוסר. המותג ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמם ינקטו כל אמצעי סביר על מנת לסיים את נסיבות הכוח העליון או למצוא פתרון שיאפשר לספק את המוצרים בהקדם למרות נסיבות הכוח העליון.

"כוח עליון" משמעו, כל מעשה, אירוע, העדר מימוש, מחדל או תאונה שמעבר לשליטתנו הסבירה, ובין היתר יכלול את הבאים: (א) שביתות, השבתות או פעולה תעשייתית אחרת; (ב) מהומות אזרחיות, התקוממות, פלישה, איום או התקפת טרור, מלחמה (בין שמוכרזת ובין שלא) או איום במלחמה או הכנות למלחמה; (ג) שריפה, פיצוץ, סערה, שיטפון, רעידת אדמה, שקיעת קרקע, מגיפה או כל אסון טבע אחר; (ד) העדר יכולת להשתמש ברכבות, ספינות, מטוסים, תחבורה ממונעת או אמצעי תחבורה אחרים, ציבוריים ופרטיים; (ה) העדר יכולת להשתמש במערכות תקשורת ציבוריות או פרטיות; ו- (ו) חוקים, צווים, חקיקה, תקנות או הגבלות של כל רשות ממשלתית או ציבורית.

 • המשתמש ו/או מי מטעמו יבדקו את המוצרים מיד עם קבלתם ויודיעו למותג ו/או למפעילת האתר ו/או למי מטעמם, לא יאוחר מ-14 (ארבעה-עשר) ימים מיום קבלת המוצרים לידי המשתמש ו/או מי מטעמו אם המוצרים שהתקבלו פגומים או שונים מהותית מכפי שמופיע באתר או ככל שמוצרים שהוזמנו לא סופקו בפועל. ככל שהמשתמש ו/או מי מטעמו לא יעשו כן, הדבר ייחשב כי המשלוח תקין והתקבל במלואו.

 

 1. ביטול עסקה ומדיניות החזרת המוצרים
  • ביטול עסקה באתר כפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 ויתר הוראות הדין הרלוונטיות.
  • ניתן לבטל עסקאות בגין מוצרים בתוך 14 (ארבעה-עשר) ימים מיום קבלתם או לאחר שהתקבל אישור הרכישה, המאוחר מביניהם.
  • ניתן לממש את הזכאות לביטול או להחלפת המוצר באחת או יותר מהדרכים הבאות (להלן: "הודעת הביטול"):
 • בעל-פה: בטלפון מס' +972-54-787-6646.
 • בדואר אלקטרוני: info@chunkofcoal.online.
 • בדואר רשום לכתובת: יוסף קארו 30, פתח תקווה, מיקוד 4938502.
  • בהודעת הביטול יפרט המשתמש את שמו, מספר הזהות שלו וסיבת הביטול. אם נמסרה הודעת הביטול בעל-פה, המותג ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמם יהיו רשאים לדרוש כי המשתמש יכלול בהודעת הביטול כל פרט מזהה נוסף, לרבות פרטי אמצעי תשלום.
  • ככל שמוצר מוחזר או מוחלף בשל פגם או אי התאמה בין המוצר כפי שסופק לבין תיאורו באתר או בשל אי אספקת המוצר במועד, המשתמש לא יחויב בדמי ביטול כלשהם, והמותג ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמם יתאמו את החזרת המוצר מול המשתמש ויחליפו את המוצר או – לשיקול דעת המשתמש, ישיבו למשתמש את כל התשלומים שנעשו במסגרת הרכישה, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול. עותק ההודעה בגין ביטול החיוב תימסר למשתמש בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול.
  • ככל שהמוצר מוחזר או מוחלף מכל סיבה אחרת (ללא צורך בהצדקה), המותג ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמם יחזירו למשתמש בתוך 14 (ארבעה-שר) ימים מיום קבלת הודעת הביטול את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי המשתמש ויבטלו את החיוב בשל העסקה. עותק ההודעה בגין ביטול החיוב תימסר למשתמש בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול.
  • בשל ביטול העסקה יחויב המשתמש בדמי ביטול בשיעור 5% מעלות העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מבניהם. למען הבהירות, במקרה זה יחויב המשתמש בדמי המשלוח.
  • משתמש שהוא בעל מוגבלות, עולה חדש או אזרח ותיק מעל גיל 65, עשוי להיות זכאי לתקופת ביטול מורחבת בת 4 (ארבעה) חודשים לאחר קבלת ההזמנה, והכל בהתאם ובכפוף לדין החל. במקרים אלו, המותג ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמם יהיו רשאים לבקש מהמשתמש להציג מסמך או תעודה המוכיחים כי המשתמש הינו אדם עם מוגבלות, עולה חדש או אזרח ותיק.
  • הזכות להחזרת או להחלפת המוצרים מותנית בכך שהמוצרים יוחזרו לכתובת בית העסק באריזתם המקורית, הם תקינים ולא נעשה בהם כל שימוש. אין באמור כדי לפגוע בזכותם של המותג ו/או מפעילת האתר לפעול לקבלת כל סעד אחר לו הם זכאים על פי כל דין.
  • יש להחזיר או למסור את המוצרים ישירות לכתובת בית העסק, ללא דיחוי מיותר, ובכל מקרה, לא יאוחר מ- 14 (ארבעה-עשר) ימים קלנדריים מהמועד בו נשלחה הודעת הביטול.
  • המותג ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמם יהיו רשאים לעכב את החזרת הכסף עד שהמוצרים יתקבלו בכתובת בית העסק.
  • המותג ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמם ישיבו את הכסף באמצעות אותו אמצעי תשלום דרכו ביצע המשתמש את העסקה המקורית. משך הזמן עד שההחזר יופיע בחשבון המשתמש תלוי בבנק בו מתנהל החשבון.
  • למען הסר ספק, בשום מקרה לא יהיה ניתן לבטל עסקה להזמנת מוצרים שנוצרו בעיצוב אישי (Custom-made), אלא אם הם נמסרו למשתמש ו/או למי מטעמו ניזוקים או פגומים.
  • לא יתאפשר ביטול עסקה ככל שנעשה שימוש לא סביר במוצרים או במקרה בו נעשה שימוש שלא בהתאם להוראות הנוגעות לשימוש במוצרים, לרבות, אך לא רק, חשיפת המוצרים לתנאים סביבתיים חריגים, והמותג ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמם לא ישאו באחריות לשימוש שיעשה המשתמש ו/או מי מטעמו במוצרים בגין שימוש לא סביר במוצרים ו/או שימוש שלא בהתאם להוראות הנוגעות לשימוש במוצרים.

 

 1. אחריות לתיקונים
  • על המוצרים תחול אחריות לתיקונים במשך שנה מיום רכישתם או ממועד קבלת אישור הרכישה, המאוחר מבניהם (להלן: "תקופת האחריות").
  • האחריות תהיה תקפה אך ורק אם: (א) נעשה שימוש סביר במוצר או השימוש בו נעשה בהתאם להוראות השימוש; או- (ב) נפל פגם בייצור המוצר. למרות האמור בסעיף זה, ייתכנו פגמים שלא יהיה ניתן לתקנם או לספק להם שירות תיקונים. במקרה זה, המותג ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמם יזכו את המשתמש, ולא תישמע כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לפיצוי מטעם המשתמש ו/או מי מטעמו בקשר עם עניין זה.
  • אין אחריות על שבר, קרע, מכה, שריטה, אובדן, לרבות אובדן אבן המשובצת במוצר או כל נזק אחר אשר נגרם על ידי המשתמש ו/או מי מטעמו ו/או צדדים שלישיים כלשהם.
  • תיקונים לאחר תום תקופת האחריות יתאפשרו בעלות על ידי הצעת מחיר שתסופק למשתמש ו/או למי מטעמו לפי מהות התיקון ובתנאי שהתיקון אפשרי לביצוע.
  • המותג ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמם לא ישתתפו בשום אופן בעלויות המשלוח. הבאת המוצר לתיקון והחזרתו לאחר התיקון באחריות המשתמש ו/או מי מטעמו בלבד.
  • המותג ו/או מפעילת האתר לא יישאו באחריות למוצר שנוקה או תוקן לא על ידי המותג ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמם.

 

 1. שיפוי

המשתמש מתחייב לשפות או לפצות את המותג ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמם, עם דרישתם הראשונה, בגין כל תביעה, דרישה, חבות, נזק, אובדן, תשלום או הוצאה (לרבות, שכר טרחה עורך דין והוצאות משפטיות) שהוצאו על ידי מי מהם או שנעשה כנגד מי מהם על ידי צד שלישי, כתוצאה מהפרת תקנון זה ו/או מדיניות הפרטיות. אין בשיפוי כדי לגרוע מכל סעד שהמותג ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמם זכאים לו על פי דין.

 

 1. קניין רוחני
  • האתר כולל תכנים מקוריים, אשר המותג ו/או מפעילת האתר הם בעלי זכויות הקניין הרוחני בהם, לרבות זכויות יוצרים, וכן תכנים ומידע אשר המותג ו/או מפעילת האתר הם בעלי ההרשאה הנדרשת לשם עשיית שימוש בהם.
  • המשתמש באתר מתחייב להשתמש באתר לשימושו האישי בלבד וכי לא יעתיק, יצלם, ישכפל, ימכור, יפיץ, יבצע יצירה נגזרת מהמידע, יפרסם את המידע באתר או ישנה את המידע כאמור או כל חלק ממנו, ללא הסכמה מראש ובכתב של המותג ו/או מפעילת האתר.
  • יתרה מכך, הלוגו של האתר הינו סימן מסחר בבעלות המותג ו/או מפעילת האתר ואין להשתמש בו ללא אישור מפורש לכך מראש ובכתב מאת המותג ו/או מפעילת האתר.
  • המשתמש באתר אינו רוכש זכויות כלשהן באתר ו/או בזכויות אחרות הטמונות ו/או קשורות באתר, למעט זכות לשימוש באתר כמפורט בתקנון זה.

 

 1. שונות
  • התקנון ישמש בסיס לכל התדיינות בעניין השימוש באתר.
  • המותג ו/או מפעילת האתר יהיו רשאים לשנות תקנון זה מעת לעת, בלי למסור על כך הודעה מראש למשתמשי האתר. תחילת תוקפו של התקנון המעודכן יהיה במועד פרסומו. באחריות משתמש האתר לפנות לאתר, מעת לעת, על מנת לעיין בתקנון המעודכן.
  • הגרסה העברית של תקנון זה תהיה הגרסה המחייבת ובמקרה של סתירה או חוסר עקביות בין הנוסח בעברית של תקנון זה לבין הנוסח באנגלית, הנוסח בעברית יגבר ויחייב.
  • במקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסומת שנעשתה על ידי המותג בכל דרך שהיא, יגברו הוראות התקנון.
  • הדינים אשר יחולו על התקנון ותנאי שימוש אלו הם דיני מדינת ישראל.
  • כל מחלוקת, אם וכאשר תתעורר, תתברר בהתאם להוראות הדין הישראלי. סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב-יפו.
  • המותג ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמם ישתפו פעולה באופן מלא עם גופים מוסמכים, כולל רשויות אכיפת החוק, המורים לגלות את זהות המשתמש בכל מקרה בו הם סבורים כי הם מחויבים לעשות זאת ו/או במקרים בהם המשתמש הפר הוראות תקנון זה, מדיניות הפרטיות או הוראות כל דין.

מדיניות פרטיות

מותג התכשיטים Chunk of Coal (להלן: “המותג“), אשר נגיש באתר האינטרנט שכתובתו: www.chunkofcoal.online (להלן: "האתר"), מעריך את פרטיות משתמשי האתר (כהגדרתם מטה) ומחויב להגן על המידע האישי (כהגדרתו להלן) שלהם, אשר מסופק לו על ידם או נאסף על ידיו במהלך ביקור משתמשי האתר.

מדיניות פרטיות זו מתארת את האופן שבו המותג עושה שימוש במידע האישי, המטרות שלשמן נאסף המידע האישי והגורמים עימם הוא משתף מידע זה (להלן: "המדיניות"). יש לקרוא בעיון מדיניות זו לפני השימוש באתר ובטרם העברת מידע אישי באמצעות האתר.

שימוש באתר כפוף לתקנון השימוש באתר המופיע בכתובת האינטרנט: [https://chunkofcoal.online/sites-policy/] (להלן: "התקנון") ומדיניות זו. בעצם אספקת המידע האישי אודות משתמש האתר יראו בו כמי שמסכים לתנאיי התקנון ומדיניות זו, ובפרט לאיסוף, אחסון ושימוש במידע האישי אודותיו. מובהר כי לא קיימת חובה חוקית למסור את המידע האישי. עם זאת, ללא מסירת המידע האישי ייתכן שהמותג לא יוכל להציע את מלוא היקף השימוש באתר.

 1. הגדרות

למונחים הבאים תהיה המשמעות המופיעה לצידם.

"מידע אישי" או "פרטים אישיים" – כל מידע שנאסף ו/או נמסר למותג על ידי משתמש האתר ו/או מי מטעמו, אשר באמצעותו ניתן לזהות את משתמש האתר באופן סביר, לרבות אך לא רק: שם פרטי, שם משפחה, תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת למשלוח, כתובת נוספת (אם שונה מכתובת המשלוח), מספר טלפון/נייד, פרטי חיוב ותשלום, אמצעי תשלום כמו גם כל מידע נוסף אשר המותג עשוי לדרוש באופן סביר לפני ביצוע הזמנה או רכישה, וכן כל מידע אחר אשר נאסף במהלך כל התכתבות עם המותג.

"משתמש האתר" – אדם העושה שימוש באתר עבורו או עבור מי מטעמו.

"קטין" או "ילד" – אדם מתחת לגיל שמונה-עשר (18) שנה.

"שימוש באתר" – כל גלישה באתר, לרבות לצורך רכישת המוצרים המוצעים באתר.

 1. איסוף מידע אישי ומטרות האיסוף
  • המותג אוסף מידע אישי אודות משתמשי האתר, באמצעות טפסים המופיעים באתר, בהם מתבקשים משתמשי האתר להשאיר את פרטיהם האישיים לצורך רכישת מוצרים המוצעים באתר. כמו כן, המותג אוסף מידע אישי אודות משתמשי האתר באמצעות קוקיות (Cookies); מידע זה כולל בין היתר את סוג הדפדפן של משתמש האתר, כתובת IP ועוד.
  • פרטים אישיים שימסרו במהלך השימוש באתר ישמשו את המותג רק לצורך המטרות המצוינות במדיניות זו. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, המידע האישי יעובד וישמש את המותג למטרות הבאות: (א) לצורך פנייה למשתמש האתר כאשר לדעת המותג הדבר נחוץ לשם מילוי התחייבות משפטית כלשהי; (ב) לצורך שליחת עדכונים, דיוור ישיר ומשלוח מידע שיווקי ופרסומי; (ג) לצורך סקרי דעת קהל ופילוח נתוני לקוחות; (ד) על מנת ליצור קשר לצורך אספקת תמיכה, מידע או שירות, וכן על מנת להשיב לכל שאלה ו/או תלונה; או (ה) בכדי למלא דרישה על פי הדין החל ולסייע לכל רשות או צד שלישי רלוונטיים, במקרה שהמותג מאמין בתום לב שהוא מחויב לעשות כן.

למען הסר ספק, לא יעשה כל שימוש בפרטי אמצעי התשלום שסופקו אלא לצורך חיוב בגין ההזמנה או הרכישה אותה ביקש משתמש האתר לבצע באמצעות האתר.

 • המותג אוסף, משתמש ומשתף נתונים מצרפיים (למשל, נתונים סטטיסטיים באמצעות כלי ניתוח, כדי לחשב את כמות המשתמשים בפונקציה מסוימת באתר או כדי ללמוד כיצד המשתמשים באתר פועלים באתר) לצורך תמיכה בפעילויות ובפעולות המותג. נתונים מצרפיים אלו עשויים להיגזר מהמידע האישי אך אינם נחשבים למידע אישי במונחים של הדין החל, שכן נתונים אלה לא יחשפו במישרין או בעקיפין את זהות המשתמשים באתר. עם זאת, ככל שנשלב נתונים מצרפיים עם פרטים אישיים, כך שבאמצעות שילובם יחד ניתן לזהות את המשתמשים באתר, באופן ישיר או עקיף, המותג יתייחס לנתונים המשולבים כאל נתונים אישיים אשר יכנסו בגדר מדיניות פרטיות זו.
 • המותג ו/או מי מטעמו עשויים לפנות אל משתמש האתר בעתיד בדיוור ישיר על בסיס פרטיו האישיים המופיעים במאגר המידע של המותג (להלן :”הפניות”). מובהר בזאת, כי למשתמש האתר שמורה הזכות לבקש את הסרתו מרשימת התפוצה למשלוח הפניות, באמצעים הבאים:
 • דיוור באמצעות דואר אלקטרוני – באמצעות כפתור ההסרה ו/או באמצעות כתובת דואר אלקטרוני שיסופק בתחתית ההודעה.
 • בקשה לתיבת השירות של המותג בכתובת: info@chunkofcoal.online.
 • באמצעות מוקד השירות בטלפון שמספרו: +972-54-787-6646.
  • המותג לא יעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי אשר נאסף במהלך השימוש באתר ללא הסכמת משתמש האתר. למרות האמור בסעיף זה, המותג יהיה רשאי להעביר את המידע האישי אשר ייאסף אודות משתמש האתר (כולו או חלקו) במקרים הבאים: (א) לצורך מימוש המטרות המופיעות במסגרת מדיניות זו; (ב) על פי דרישה מאת רשות מדינה מוסמכת ו/או בהתאם לצו בית משפט ו/או לצד ג’ מכוח הוראות הדין; (ג) לצורך איסוף, אחסון, החזקה וניהול המידע האישי באמצעות שירותי ענן או שירותי אירוח או באמצעות צד שלישי, באופן סביר למטרות עסקיות, אשר עשויים להיות ממוקמים מחוץ לישראל, והכל בהתאם ובכפוף להוראות הדין; (ד) במסגרת בירור כל מחלוקת, תביעה, או הליך משפטי (אם וככל שיהיו) בין משתמש האתר לבין המותג; (ה) במקרים בהם המותג יסבור שמשתמש האתר ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע במותג ו/או בצדדים שלישיים כלשהם; או (ו) ככל שהעברת המידע האישי נחוץ או נדרש לפעילותו התקינה של האתר והתכנים המוצעים בו, המותג רשאי להשתמש בספקי שירותים שונים על מנת לספק למשתמש האתר את הגישה לאתר ולשירותים המוצעים בו.
 1. שמירה ומחיקה של מידע אישי
  • המותג שומר סוגים שונים של מידע אישי לתקופות שונות, בהתאם למטרות עיבוד הפרטים האישיים, המטרות העסקיות הלגיטימיות של המותג ובהתאם לדרישות הדין החל. ייתכן כי ייקח זמן מה עד שהעותקים השיוריים של המידע האישי ימחקו לחלוטין מהשרתים הפעילים וממערכות הגיבוי של המותג.
  • המותג יהיה רשאי להפוך מידע אישי למידע אנונימי כאשר לא יהיה כל צורך בעיבוד נוסף של המידע האישי. המותג ישמור ללא הגבלת זמן נתונים מצרפיים שאינם ניתנים לזיהוי.
 2. העברת מידע מחוץ לישראל

ייתכן שהשרת המארח את האתר יהא ממוקם מחוץ לישראל. בכל מקרה המותג יאסוף, יעבד וישתמש במידע האישי אך ורק בהתאם לאמור במדיניות זו. בהסכמתך למדיניות זו, הינך מסכים גם להעברת המידע האישי אודותיך מחוץ לישראל, לצורך המטרות כאמור בסעיף ‏2.5(א) למדיניות זו.

 1. עיון בפרטיים האישיים ובקשה לתיקונם ולמחיקתם
  • בכל עת, משתמש האתר זכאי, לפי דרישתו, לעיין במידע האישי שנאסף לגביו והמוחזק במאגר המידע של המותג. ייתכן כי המבקש יתבקש על ידי המותג להמציא לו אישורים לצורך אימות זהותו.
  • ככל שמשתמש האתר מצא כי המידע האישי לגביו, השמור במאגר המידע של המותג, אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הוא רשאי לפנות למותג בבקשה מפורטת לתיקון או למחיקת המידע האישי.
  • בקשה לעיון, לשינוי, לעדכון או למחיקה כאמור, יש לבצע באחת (או יותר) הדרכים הבאות:
 • בעמוד “צור קשר ” שבאתר;
 • בטלפון שמספרו: +972-54-787-6646;
 • באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת info@chunkofcoal.online.
 1. אבטחת מידע

המותג משקיע מאמצים רבים כדי להגן על המידע האישי ומיישם מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת המידע. יחד עם זאת, מערכות ההגנה ואבטחת המידע כאמור אינן חסינות לחלוטין בפני כל חדירה או גישה בלתי מורשית, ואינן מעניקות הגנה מוחלטת. המותג לא יישא באחריות בקשר לכל נזק שייגרם למשתמש בעקבות חדירה ו/או שימוש בלתי מורשה ו/או גניבת מידע ממאגריו.

 1. אתרי צד שלישי

האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים המופעלים בידי צדדים שלישיים אשר אינם בשליטת או באחריות המותג, והם אינם מכוסים על ידי מדיניות זו. לחיצה על קישורים כאמור עשויה לגרום לאיסוף מידע האישי של משתמש האתר על ידי צד שלישי. אין למותג כל שליטה על האתרים החיצוניים והוא ו/או מי מטעמו לא יישאו באחריות ו/או בחבות כלשהי ביחס אליהם. מומלץ לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הרלוונטיים לאתרים החיצוניים בטרם השימוש בהם.

 1. Cookie
  • המותג עושה שימוש ב- Cookies (להלן: "'קוקיות'") או בטכנולוגיות מעקב אחרות לאיסוף מידע על מנת לעקוב אחר התנועה באתר, בכלל זה להפעיל ולשפר הצעות באמצעות האתר; להציג ולסייע במדידות ומחקר בדבר האפקטיביות של הצעות שונות, פרסומות והתקשרויות באמצעות המדיה השונים; להתאים אישית את התוכן והפרסומות המוצגים למשתמש וכיו”ב.
  • 'קוקיות' הינן קבצים המותקנים במכשיר ממנו המשתמש גולש באתר (מחשב, טלפון חכם וכו') ואשר מאחסנים סוגי מידע שונים על גבי המכשיר ממנו גולש המשתמש, בכלל זה כדי לאסוף נתונים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, לאיסוף פרטי מידע כגון זמני כניסה ויציאה מהאתר, כדי לאפשר תפעול תקין ומלא של האתר וכו'.
  • המותג אינו מחייב את משתמשי האתר לקבל 'קוקיות' ובאפשרותם להימנע מקבלת 'קוקיות' בכל עת.
  • ניתן להימנע משימוש בקבצי קוקיות באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן. לשם כך, יש להיעזר בקובץ העזרה של הדפדפן. עם זאת, נטרול קבצי הקוקיות עלול לגרום לכך שלא יהיה ניתן להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות של האתר או באתרי אינטרנט אחרים. מאחר שברוב המקרים לא קיימות אופציות המאפשרות לחסום את קבצי הקוקיות מבלי להשבית לחלוטין את הפונקציונליות והתכונות שהן מוסיפות לאתר מומלץ להשאירן בעת השימוש באתר. בנוסף, ניתן למחוק בכל רגע את קבצי הקוקיות מהמכשיר ממנו נעשה שימוש באתר.
 2. קטינים
  • האתר אינו מיועד לקטינים והמותג אינו אוסף ביודעין מידע אישי אודות קטינים מתחת לגיל 18.
  • הורה או אפוטרופוס חוקי של קטין הסבור כי ילדו מבצע שימוש באתר, מתבקש להודיע למותג על כך באופן מיידי. במקרה של פנייה כהורה או אפוטרופוס, ייתכן כי המותג יבקש לקבל מידע אישי על מנת להוכיח את זהותו.
 3. שינויים במדיניות הפרטיות
  • המותג שומר לעצמו את הזכות לשנות או לתקן הוראות מדיניות זו מעת לעת.
  • שינויים מהותיים במדיניות ייכנסו לתוקף שלושים (30) ימים לאחר שהמותג פרסם הודעה מתאימה בעמוד הבית של האתר. שינויים אחרים ייכנסו לתוקף שבעה (7) ימים לאחר פרסומם באתר. אולם, אם המותג יתקן מדיניות זו על מנת להתאים אותה לדרישות החוק או לדרישה של רשות שלטונית, התיקון ייכנס לתוקף לאלתר עם פרסומו הראשון, או על פי הנדרש.
  • הנוסח המחייב של מדיניות זו הינו הנוסח העדכני שמוצג באתר, והמשתמש באתר מקבל על עצמו ומסכים למדיניות על כל סעיפיה, לרבות כל תיקון ועדכון שייערך בה בעתיד.
  • ככל שמשתמש באתר אינו מסכים למדיניות המעודכנת, הוא רשאי שלא להמשיך ולהשתמש באתר. המשך השימוש באתר לאחר עדכון המדיניות מהווה את הסכמת המשתמש באתר לתוכן המדיניות המעודכנת.
 4. יצירת קשר

בכל שאלה בקשר עם מדיניות זו, יש לפנות אל המותג בדרכים הבאות:

 • בעמוד “צור קשר ” שבאתר;
 • בטלפון שמספרו: +972-54-787-6646;
 • באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת info@chunkofcoal.online.

לצורך טיפול מיטבי בפנייה, יש לציין בפניה את שם מלא ופרטים ליצירת קשר (לרבות כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון).

מדיניות זו עודכנה לאחרונה ביום [25/05/24].

CHUNK of COAL

תודה

תודה שנרשמת לניוזלטר שלנו,
אנו מבטיחים לשלוח את ההצעות הטובות ביותר!

הירשמו לניוזלטר שלנו וקבלו

10% הנחה

להזמנה הראשונה באתר

וגישה בלעדית לעדכונים הכי שווים!

דילוג לתוכן